Concert with Jessica Pratt

Critical Acclaim "Zoals vaak werden tijdens het concert de gezongen stukken afgewisseld met enkele ouvertures. Dankzij dirigent Massimo Zanetti waren deze vier orkestrale werken, die vaak enkel bedoeld zijn om een concert een aanvaardbare duur te geven, echte pareltjes. Dankzij de energie die hij wist over te brengen op het orkest, de tempowisselingen, de details die hij uit de muziek wist te halen, leek het wel alsof we bepaalde van deze “klassiekers” voor het eerst hoorden. Na de ouverture tot Guillaume Tell kreeg het orkest van een deel van het publiek, midden in het concert, een staande ovatie. Alles bij elkaar een grandioos concert dat door de aanwezige toeschouwers enorm gesmaakt werd.

[As is often done in concerts, the sung pieces were alternated with a few overtures. Thanks to conductor Massimo Zanetti, these four orchestral works, often only intended to give a concert an acceptable duration, were real gems. Thanks to the energy that he was able to convey to the orchestra, the tempo changes, the details that he managed to get out of the music, it seemed like we heard some of these "classics" for the first time. After the overture to Guillaume Tell, the orchestra received a standing ovation from part of the audience in the middle of the concert. All in all, a grandiose concert that was greatly appreciated by the spectators present.]"
H.D.Opera Gazet

“L’orchestre de l’Opéra Royal sonne magnifiquement lorsque le chef Massimo Zanetti s’éloigne un
peu de sa véhémence naturelle et ne cherche pas à obtenir le maximum de son de la part des cuivres et percussions.”

Paul Favart, Le Forum